Parowe

Każda sauna parowa przekształca wodę w parę wodną. W pomieszczeniach takich występuje temperatura niższa, niż w przypadku sauny fińskiej, ale za to osiąga się kilkunastokrotnie wyższą wilgotność powietrza. W saunach parowych możemy również stosować różne olejki zapachowe, by inhalować i oczyszczać swoje drogi oddechowe. Niektóre oferowane przez nas modele połączone są modułowo z saunami fińskimi. Dzięki temu otrzymujemy efekt 2 w 1. Nie zaleca się jednak stosowania dwóch rodzajów sauny jednocześnie, a pomiędzy sesjami dobrze jest zastosować co najmniej 30 minut przerwy. Po wyjściu z sauny ciało należy spłukać zimną wodą, by wyrównać jego temperaturę. Należy także uzupełnić brakujące płyny, by nie odwodnić organizmu. Z sauny nie wolno korzystać bezpośrednio po spożywaniu alkoholu czy innych używek.